Pakiet Radcy Prawnego

Pakiety Medyczne

Grupa ANG od sześciu lat kreuje przyjazne i wspierające środowisko profesjonalistów, którzy szukają alternatywnego do korporacji miejsca pracy. Gwarantujemy naszym członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania. Wierzymy, że praca w branży finansowej może powodem do dumy i źródłem satysfakcji z wykonywania pracy o ważnej roli społecznej.  W biurach w całej Polsce współpracuje z nami już ponad 600 doradców i 200 Spółdzielców, z czego 94 % Spółdzielców jest zadowolonych ze współpracy z Grupą ANG.

Grupa ANG przywiązuje dużą wagę do tego, aby nasza działalność była odpowiedzialna społecznie. Dbamy o promowanie wysokich standardów etycznych w relacjach z klientami i partnerami. Angażujemy się w różne inicjatywy branżowe promujące etyczną sprzedaż, etykę i zaangażowanie społeczne np. poprzez prowadzenie projektu Nienieodpowiedzialni - (www.nienieodpowiedzialni.pl).

Członkowie naszej społeczności angażują się w wiele ważnych i uznanych inicjatyw związanych ze społecznym zaangażowaniem. Jesteśmy sygnatariuszami wielu ważnych inicjatyw związanych z wyzwaniami współczesnej przedsiębiorczości, m.in. UN Global Compact, Karta Różnorodności, Prezesi-Wolontariusze. Jesteśmy członkiem KPF i Konfederacji Lewiatan. Otrzymaliśmy wiele nagród za naszą działalność biznesową i społeczną m.in. Etyczna Firma 2015, Lider Przedsiębiorczości PARP, Gazela Biznesu 2015 i 2016 i Pracodawca Roku 2015 i 2016 AON, Srebrny Listek CSR Polityki